Struktura Zakonu

Głową Zakonu jest Wielki Mistrz , wybierany przez Kapitułę Generalną; musi być praktykującym chrześcijaninem, członkiem Zakonu i nosić tytuł szlachecki.

Obecnie 49 Mistrzem Zakonu jest.

J.E.Don Carlos GEREDA de BOURBON, Marquis de Almazan.

Siedzibą Zakonu były kolejno: Jerozolima, St.Jean d`Acre i królewski zamek Boigny, którego ruiny
pozostają tytularną siedzibą administracyjną. Siedzibą Zakonu jest Castello Lanzun.

Patronat duchowy nad Zakonem sprawuje
Patriarcha Jerozolimy, Alexandrii, Antiochii i Całego Wschodu

GREGORY III.

Władzami Wielkiego Przeoratu w Polsce są:

 • Walne Zebranie Członków zwane Zjazdem Rycerstwa

 • Zarząd zwany Kapitułą:

  Wielki Przeor Julian Dutka GCLJ
  Sekretarz Generalny Teresa Rawczyńska DCLJ
  Szpitalnik Antoni Marcinek KLJ
  Ceremoniarz Ryszard Rudziński KLJ
  Skarbnik Grażyna Nowak DLJ
  Chorąży Jerzy Skąpski KLJ
  Kapelan O.Jan Potępa ACHLJ

 • Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący Kazimierz Kapera KLJ
  Członek Maria Szczawińska DELJ
  Członek Anna Polańska CLJ

   

©Copyright 2012 - Rycerski i Szpitalniczy Zakon św.Łazarza z Jerozolimy. Design by Yaro